T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çiftçilere Yüzde Elli Hibeli Kırsal Kalkınma Programı Açıklandı

Yayın Tarihi : 17.11.2021

Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 2021 yılı Uygulama Rehberleri yayımlandı.

31 Ekim 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığının Web sayfasında yayımlanan duyuru ile "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar" ve "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları"na ait 2021 yılı Uygulama Rehberleri yayımlanmış ve 2021 yılı başvuruları başlamıştır.

Hibe programına, Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişi olarak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir. Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar bölümüne Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

 Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları bölümüne Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 17/12/2021 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

Tüm başvurular elektronik ortamda yapılacaktır.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında

Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırım Konusunda, Yeni Tesis, Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması, Faal Olan Mevcut Tesislerin Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu Niteliğindeki Başvurular.

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar.

 1. Modern seralar

2. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

3. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları;

4. Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

5. Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

6. Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

7. Kanatlı Kesimhane Yatırımları

Hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

            Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup, tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

            Yeni Yatırımlar İçin                                                   : 3.500.000-TL

            Tamamlama Yatırımları İçin                                      : 2.500.000-TL

            Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                             : 2.000.000-TL

            Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin          : 2.000.000-TL'dir

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Kapsamında

A İş Planı

A İş Planı kapsamında 0-40.000 TL öncelikli olmak üzere 300.000 TL'ye kadar bütçelendirilen makine ekipman için proje başvurusunda bulunulabilir.

A iş planı için Uygulama Rehberi Eklerinde yer alan listedeki 73 adet makine-ekipmandan sadece 1 tanesine proje başvurusunda bulunulabilir.

Başvurulacak makine ekipman listesine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi web adresinden ulaşılabilir.

B İş Planı

B İş Planı kapsamında proje sunan yatırımcılar 20.000-600.000 TL arasında bütçelendirilen proje başvuruları kabul edilmektedir.

1. Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri

2. Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar

3. Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım sistemleri)

4. El sanatları ve katma değerli ürünler

5. İpekböceği yetiştiriciliği

6. Su ürünleri yetiştiriciliği

7. Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için birincil ve ikincil üretim yatırımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç makine parkları

8. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları

Hibe programı desteği kapsamında değerlendirilecektir.

Programın tanıtımı için İlimizdeki Danışmanlık firmaları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri ile bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, konu ile ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli ise tüm ilçelerde yayım çalışmalarına devam etmektedir.