T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2021 Yılı Pamuk Toplama Makineleri İle Hasat Kontrolör Kursu Verildi

Yayın Tarihi : 14.9.2021

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince görevlendirilen teknik personele pamuk toplama makineleri ile yapılan hasatta kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince görevlendirilen teknik personele, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce 06 - 10.Eylül 2021 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz konferans salonunda kontrolörlük eğitimi verilerek; 09 Eylül2021 tarihinde makine başında pamuk toplama makineleri ile yapılan hasatta kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar uygulamalı olarak anlatıldı.  

İlimizde 2021 yılı pamuk toplama sezonunda İVA verilerine dayanılarak tahmini 45000 Ha. pamuk ekilişi yapıldı,  ekimi yapılan pamuğun yaklaşık  % 95'inin pamuk toplama makineleri ile hasat edilmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi personeli, Ziraat Teknikeri Necati Alban ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Siracettin Altındağ tarafından pamuk ekiliş alanlarının yoğun olduğu ve pamuk toplama makinası ile hasat yapılan ilçelere Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince görevlendirilen teknik personele yönelik pamuk toplama makinası ile hasatta kontrolörlere uygulamalı ölçüm yöntemleri anlatıldı. 10.09.2019 tarihinde Kursiyerlere katılım belgeleri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar tarafından takdim edildi.

Gerçekleştirilen eğitimde kontrolörlere;  pamuk toplama makineleri ile yapılan hasatta, pamuğun kalitesini koruyarak tarladaki pamuğun zamanında, en az ürün ve kalite kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, pamuk toplama makineleri ile yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıp ve hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız makineli hasat hizmeti verilmesinin önüne geçerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amacıyla Diyarbakır İli mülki hudutları dahilinde; pamuk toplama makinelerinin çalıştırılmaları, kullanımları, kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.