T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GAP İdaresi Başkanlığı 2020 Yılı Proje Destekleme Çağrı Programı Bilgilendirme Toplantıları Başladı

Yayın Tarihi : 28.2.2020

2020 yılı için hazırlanacak ve desteklenecek projelerin ana programlara uygun bir şekilde yenilikçi, sürdürülebilir, değer zinciri oluşturacak yaklaşımları içermesi ve örnek projelerin desteklenmesi amacıyla tanıtım toplantısı Diyarbakır'da yapıldı.

25 Şubat 2020 tarihinde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü desteğiyle Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda Saat 10.00'da gerçekleşen toplantıya GAP İdare Başkan vekili Mehmet Açıkgöz, GAP İdare Bölge Müdür vekili Hasan Kılıç, GAP İdaresi Koordinatörü Nusret Mutlu, Ziraat oda Başkanları, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Müdür Yardımcıları, İlçe Müdürleri ve İlçe Müdürlüklerinde kurulan proje ekipleri; 2020 yılı GAP projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Diyarbakır tarımına katma değer katacak projelerin hazırlanması konuları görüşüldü.

GAP İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz'ün de konuştuğu toplantıda açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar;

"Tarımsal üretime yönelik projeler ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için geleceğe yönelik önemli yatırımlara vesile olarak sürdürülebilir ve geliştirilebilir tarım potansiyelimizi destekliyor. Bu bağlamda GAP İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 2008 yılından bu yana Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı (TÜD), 2011 yılından bu yana Entegre Kırsal Kalkınma Programı (EKKP) ve yine 2011 yılından bu yana GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP TEYAP) son derece önemli çalışmalardır." Diyerek konuşmasına başladı.

İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar; "GAP İdaresi Başkanlığı yatırım programında, GAP Bölgesinin kalkınmasına katkı sağlayacak çeşitli proje ve faaliyetler destekleniyor ve uygulanıyor. Bu doğrultuda sosyo-ekonomik ve kırsal kalkınmaya yönelik yürütülen;

GAP TEYAP ve TÜD Programı kapsamında; 2015-2018 yılları arasında desteklenen 110 adet proje vasıtasıyla 12.310 kişi faydalandı, EKKP ile 2011-2019 yılları arasında desteklenen 311 adet proje vasıtasıyla ise 36.380 kişi faydalandı. Bu rakamların ifade ettiği pozitif gelişmeler aşikârdır. GAP İdaresi Başkanlığına bu önemli çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

GAP İdaresi Başkanlığı 2020 yılı yatırım programları çerçevesinde söz konusu programlara ilişkin usul, esaslar ve uygulama rehberi hazırlanarak yıllık faaliyet planı oluşturuldu. 2020 yılı için hazırlanacak ve desteklenecek; yenilikçi, sürdürülebilir, değer zinciri oluşturacak yaklaşımları içermesi ve örnek projelerin desteklenmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken konu ve hususları kapsayan il tanıtım toplantıları planlandı.

Yoğun katılımlı gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Tarımsal Üretimin desteklenmesi programı başvuru rehberi ve tarımsal eğitim ve yayım projesi başvuru rehberi ana hatlarıyla açıklanarak katılımcıların soruları cevaplandırıldı. 10 Şubat 2020 tarihinde başlayan Proje başvuruları 20 Mart 2020 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir.