T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 169 Adet Proje Tamamlandı

Yayın Tarihi : 11.2.2020

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Diyarbakır İlimizde toplam 169 adet tarımsal tesis tamamlandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından 2006 yılında başlatılmış olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Diyarbakır İlimizde toplam 169 adet tarımsal tesis tamamlanarak faaliyete geçmiş olup hibeye esas toplam 123.981.212,96 TL proje bedeline sahip olan bu tesislere 61.990.606,48 TL hibe ödemesi yapıldı. Bu proje sonucunda 2006 kişi istihdam edildi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap tebliğ ve uygulama esasları kapsamında yapılan başvurular sonucunda Bakanlık kriterlerine uygun olarak belirlenen 28 adet proje, hibe kapsamına alındı. Bu program kapsamında Bakanlık tarafından yatırımı teşvik etmek amacıyla hibeye esas tutar üzerinden bu tesislere 27.848.863 TL kaynak ayırılarak toplamda 55.697.726 TL yatırım yapılacaktır. Bu projeler neticesinde 308 kişi istihdam edilecektir.