T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri İle İlgili Proje Değerlendirme Ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 8.10.2019

İl Müdürlüğümüz, GAP UTAEM, Diyarbakır İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğinin paydaşları olduğu Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri ile ilgili "Proje Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bakanlığımızca uygulanmakta  olan ve  İl Müdürlüğümüz, GAP UTAEM, Diyarbakır İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğinin paydaşları olduğu Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri ile ilgili "Proje Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı" Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necattin GÖNÇ başkanlığında 07.09.2019 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya projelerin yürütüldüğü İlçe Müdürlüklerinde projeden sorumlu teknik elemanlar, proje liderleri ve proje teknik elemanları katıldı. Toplantıda, ilimizde yürütülen 7 adet küçükbaş hayvan ıslahı projesinde proje paydaşları arasında olması gereken eşgüdüm ve birlikte çalışma gerekliliği üzerinde önemle duruldu. Ayrıca ilgili uygulama talimatı  kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler, projenin hedefleri, projede yer alan  yetiştiricilerin durumu ve  sorunları görüşüldü. Proje çalışmaları sırasında karşılaşılan problemler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri hakkında yapılan bilgi alış verişin ardından toplantı sona erdi.